Extrautrustning

Slangmatningsanordningar

Slangmatningsanordningar och -robotar för rengöring av industriella värmeväxlare.

Med en slangmatningsanordning kan man samtidigt mata in en eller flera flexibla slangar eller armar. För rengöring av stora värmeväxlare tillhandahåller vi även slangmatningsrobotar och armanordningar.

Tankrengörare

Tankrengörare för invändig rengöring av industribehållare. Tankrengöraren placeras i den behållare som ska rengöras, antingen ansluten till en högtrycksslang eller monterad på förlängnings- eller positioneringsarmar avsedda för ändamålet. Rengöraren driver en rotor samtidigt som den roterar kring sin egen axel och effektivt rengör de inre ytorna även från hårt sittande beläggningar. Vi levererar tankrengöringssystem med en kapacitet på upp till 500 l/min och ett arbetstryck på upp till 1 600 bar.

Ytrengörare och Roterande munstycken

För avlägsnande av ytmaterial på stora ytor. Vårt sortiment innehåller ytrengörare, allt från små handmanövrerade modeller till stora anordningar för avlägsnande av målarfärg på fartyg och ytbehandling av golv. Ytrengörarna är försedda med en undertrycksanslutning. Genom denna sugs det material som lossnar upp från den yta som rengörs. Undertrycksanslutningen gör det även möjligt att jobba nära den yta som ska rengöras till och med i upp och nervänd position. Vi säljer även roterande munstycken till högtryckspistoler för ytrengöring, uppruggning och bilning.

Vi representerar följande märken