Pistoler och fotpedaler

Direktflödespistoler

Ny modell med mindre tryckförlust

I denna bilningsmaskin av ny och lättare modell har man lyckats minska tryckförlusten vid slangkopplingen med en ny typ av lösning. Modellen innehåller även färre komponenter som kräver underhåll.

Pistoler på 1000–3000 bar

Högtryckspistoler för bilning och ytrengöring. De elektroniskt och mekaniskt styrda ultrahögtryckspistolerna fås med spolrör i olika längder.

Pistoler på 400 bar

För taktvätt och graffitirengöring. Denna modell är framtagen bland annat för ytrengöring och rengöring av graffiti när man vill undvika åverkan på ytmaterialet.

Fotpedaler och -ventiler

Elektroniska och mekaniska styranordningar som manövreras med foten. Vårt sortiment innehåller elektroniskt styrda fotpedaler och mekaniskt styrda fotventiler. Pedalen styr vattnet från pumpen och bryter matningen när foten lyfts från pedalen. De senaste HSL (High Safety Level) fotpedalmodellerna uppfyller samtliga europeiska säkerhetsnormer. Dessa modeller är utrustade med ett tvåstegsskydd mot oavsiktlig användning av fotpedalen.

Vi representerar följande märken