Skyddsutrustning

Skyddskläder

Vi är representanter för svenska TST Swedens skyddskläder för högtrycksarbete.

Förutom skyddsutrustning för högtrycksarbete erbjuder vi utrustning för brandbekämpning, skydd mot kemikalier och avkylning i varma miljöer.

Högtryckstvätt kräver försiktighet, eftersom vattenstrålen till och med kan överskrida en kulas hastighet. Våra skyddskläder är tillverkade av världens mest slitstarka fibermaterial Dyneema och är certifierade att skydda i arbetstryck upp till 3 000 bar.

Kylvästar

Vi erbjuder även kylvästar för arbete i varma miljöer. Kylvästarna från TST Sweden innehåller kylelement som aktiveras genom en kemisk reaktion och kräver ingen el för att fungera. Västarna kan laddas upp på nytt i rumstemperatur.

Fotskydd

Vi säljer fotskydd för tryck upp till 3 000 bar. För att skydda fötterna erbjuder vi skydd som träs över skorna samt skyddsskor utformade för ändamålet.

Slangsäkring

Anslutningarna på högtrycksslangar ska alltid säkras! När slangen och dess skjutkoppling ansluts till pistolen ska anslutningen skyddas med en skyddsstrumpa för att undvika att den som utför arbetet skadas vid ett eventuellt läckage. Även anslutningarna mellan slangar ska säkras, antingen med nylon- eller med metallsäkringar.

Vi representerar följande märken